Kontakt

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

tel. 58 34 04 110

sekretariat@cen.gda.pl

faks 58 34 10 763

dane kontaktowe i godziny pracy pracowników

Inspektor ochrony danych osobowych:
Arkadiusz Reiter iod@cen.gda.pl

Dane do faktury (wystawianej przez kontrahenta dla CEN):

NABYWCA

Województwo Pomorskie
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
NIP: 583-31-63-786

ODBIORCA

Centrum Edukacji Nauczycieli
gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk
Numer konta: PKO BP
03 1020 1811 0000 0202 0312 5275

Jak do nas dojechać?