Skocz do głównej treści strony
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie – uczelnie wyższe i inne ośrodki

 

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią trzy kursy kwalifikacyjne, które mogą organizować akredytowane placówki doskonalenia: z zakresu zarządzania oświatą i adresowane do nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Więcej o kursach kwalifikacyjnych: zobacz.

Zgodnie z par. 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie oraz odniesienie do wykazu akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (zobacz wykaz). Propozycje pomorskich uczelni umożliwiają zainteresowanym nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2020/2021. 

Oferta pomorskich uczelni wyższych na rok akademicki 2020/2021 (wg nadesłanych informacji)
Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych oraz kursów przygotowanych i przekazanych przez pomorskie uczelnie wyższe: 

Pracownia Organizowania Doskonalenia i Informacji CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisu przekazane przez uczelnie.

Zobacz również propozycje opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego - więcej

Zapraszamy do współpracy
w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych  kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu CEN nadsyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza (pobierz) - na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Pracowni Organizowania Doskonalenia i Informacji.
Redakcja portalu CEN zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Organizowania Doskonalenia i Informacji CEN
Katarzyna Gęba - st. specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl,

Przejdź do góry strony