Skocz do głównej treści strony
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Kursy kwalifikacyjne i inne (uprawnienia)

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią trzy poniższe kursy kwalifikacyjne, które są odpłatną formą dokształcania.

KURSY KWALIFIKACYJNE - forma dokształcania realizowana przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych wyposaża w określone kompetencje i nadaje uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie kursu i programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad realizacją kursów kwalifikacyjnych.  

Katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

 • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.),
 • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), 
 • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli NIE ORGANIZUJĄ kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in.

 • Kwalifikacje można uzupełnić korzystając z oferty studiów podyplomowych uczelni wyższych – zobacz nadesłane propozycje.
 • POLECAMY również zapoznanie się z wykazem akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Na liście kuratorium znajdują się ośrodki realizujące kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (poz. 8,11,18), z zakresu pierwszej pomocy (poz. 66) oraz wychowawców kolonijnych (poz. 22) - zobacz więcej

Organizacja kursów kwalifikacyjnych przez CEN w Gdańsku:

 • Zajęcia będą prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w siedzibie Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!). O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 
 • NABÓR trwa do 15 października br. Zainteresowani przesyłają zgłoszenie na wypełnionym formularzu na adres sekretariat@cen.gda.pl 
 • Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny: pobierz formularz pobierz pdf
 • Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przed rozpoczęciem kursu, osoby, które przesłały zgłoszenie elektronicznie na adres mail, na prośbę koordynatora dostarczają oryginał wysłanej wcześniej karty wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej. Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie, po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: sekretariat@cen.gda.pl 

Inne kursy nadające uprawnienia do realizowania zajęć dydaktycznych z uczniami:

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - rekrutacja trwa do 20 czerwca 2021 r. - zobacz więcej
 • Kurs nadający uprawnienia do prowadzenia egzaminów na kartę rowerową - jest realizowany przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego - więcej. 

KONTAKT: Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji 
tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14 - od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30
e-mail: sekretariat@cen.gda.pl 

Przejdź do góry strony