Kompetencje budowania i utrzymywania partnerskich relacji z uczniami. Sieć nauczycieli rozpoczynających karierę

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich etapów edukacyjnych;  koordynator decyduje o zakwalifikowaniu na szkolenie

O szkoleniu / programie:

Celem pracy tej sieci będzie kształtowanie kompetencji budowania i utrzymywania partnerskich relacji z uczniami.

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano wstępnie 5 spotkań, które będą odbywać się  zarówno za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych. Członkowie będą mogli  korzystać z własnych doświadczeń, ale również z pomocy zewnętrznych ekspertów.

 

Planowane spotkania w roku szkolnym 2020/2021:

 

 • Spotkanie 01 (2 godziny dydaktyczne) - 09.11.2020 r. -  webinarium online - godz. 17.00-18.30
  Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda praca sieci nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

 

 • Spotkanie 02 (3 godziny dydaktyczne) - 13.01.2021 r. - webinarium online - godz. 12:00-14:15
  Spotkanie rozpocznie określenie celów pracy sieci zgodnych z wyzwaniami, z jakimi borykają się jej uczestnicy. Ustalona zostanie również tematyka spotkań sieci.

 

 • Spotkanie 03 (4 godziny dydaktyczne) - 13.02.2021 r. - webinarium online - godz. 10.00 - 13.00 

 

 • Spotkanie 04 (4 godziny dydaktyczne) - 13.03.2021 r. - webinarium online - godz. 10.00 - 13.00 

 

 • Spotkanie 05 (3 godziny dydaktyczne)10.04.2021 r. - webinarium online - godz. 10.00 - 12.15 
  Ostatnie spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu pracy sieci: określeniu wypracowanych efektów, zebraniu wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prowadząca/y:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

CEN – nauczyciel konsultant ds. chemii.

Prowadziła zajęcia z chemii i fizyki na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz ze studentami. Pracowała przy realizacji projektów ogólnopolskich w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN oraz projektów wojewódzkich (m. in. Zdolni z Pomorza). W 2016 roku została powołana przez ministra oświaty do zespołu, którego zadaniem jest napisanie podstawy programowej z chemii. Jest autorką publikacji i artykułów dla nauczycieli, w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

2 października 2020 (piątek) - 12 kwietnia 2021 (poniedziałek)

Terminy i tematyka kolejnych spotkań zostanie ustalona w porozumieniu z uczestnikami sieci. Spotkania będą się odbywały zarówno online jak i stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku (w zależności od sytuacji i możliwości). 

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny CEN: Przedmioty przyrodnicze

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.