Sieć nauczycieli chemii - Zdolni z Pomorza

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia, webinarium,  2 godz. dydaktyczne

O szkoleniu / programie:

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw  związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

 

Ostatnie spotkanie w kończącym się roku szkolnym "Odwracamy chemię"  będzie okazją do poznania atrakcyjnych dla ucznia metod przekazu podczas odwróconej lekcji, które można wykorzystać zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i w pracy zdalnej. Webinarium przygotuje słuchacza do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej chemii i będzie okazją do podsumowania pracy sieci w roku szkolnym 2019/2020.

 

Prowadząca/y: Magdalena Ankiewicz-Kopicka

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej.

Adresaci:

nauczyciele chemii - zamieszkujący na terenie woj. pomorskiego

Termin:

25 sierpnia 2020 (wtorek), godz. 16:30-18:00

Miejsce szkolenia:

online - MS Teams, online - MS Teams

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Magdalena Ankiewicz-Kopicka

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii

e-mail: magdalena.ankiewicz-kopicka@cen.gda.pl

Inne uwagi:

Warunkiem udziału w spotkaniach/szkoleniach sieci współpracy i samokształcenia „Zdolni z Pomorza” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.  
Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
- spotkania online - w przypadku nowych uczestników, dokumenty rekrutacyjne należy przesłać zaszyfrowane na adres e-mail: agata.roznawska@cen.gda.pl wraz z oświadczeniem, że wersja papierowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Instrukcja szyfrowania – pobierz - hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 12.  
- spotkania stacjonarne - w przypadku nowych uczestników, dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście na spotkaniu sieci.

Hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 12.  

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 4. Formularz danych osobowych
 5. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 6. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 7. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

  Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. przesłania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Rejestracja na formę doskonalenia realizowaną stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ.
 8. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

LICZBA MIEJSC:

25

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.