Sieć nauczycieli informatyki - Zdolni z Pomorza

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele informatyki uczestniczący w programie „Zdolni z Pomorza” dla szkół podstawowych i średnich województwa pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół nauczycieli z różnych szkół, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą.

Cele działania sieci: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, wspólne działania – jeden cel, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, wymiana doświadczeń.

Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa: wszyscy członkowie są zaangażowani w proces uczenia się, uczą się zespołowo – od innych i z innymi, podstawą uczenia się są problemy wynikające z praktyki, uczą się, działając i działają, ucząc się, miarą efektywności uczenia się są postępy uczniów.

 

SPOTKANIA:

10.10.2020 r. godz. 9.00-13.00 – spotkanie online – 5 godz. dydaktycznych – prowadzący: uczestnicy sieci
XIII Spotkanie nauczycieli informatyki programu „Zdolni z Pomorza”, którego celem jest:

 • poznanie potrzeb nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021,
 • organizacja pracy,
 • ustalenie terminów spotkań / tematyki spotkań.

 

12.12.2020 r. godz. 9.00-13.00 – spotkanie online – 5 godz. dydaktycznych – prowadzący: uczestnicy sieci
XIV Spotkanie nauczycieli informatyki programu „Zdolni z Pomorza”, Platforma Teams w pracy z uczniem zdolnym

 

30.01.2021 r. godz. 9.00-13.00 – spotkanie online – 5 godz. dydaktycznych – prowadzący: uczestnicy sieci
XV Spotkanie nauczycieli informatyki programu „Zdolni z Pomorza”, Platforma Teams w pracy z uczniem zdolnym (ciąg dalszy)

 

24.04.2021 r. godz. 9.00-13.00 – spotkanie online – 5 godz. dydaktycznych – prowadzący: Ewelina Sołdan, Photon EdTech Expert, uczestnicy sieci
XVI Spotkanie nauczycieli informatyki programu „Zdolni z Pomorza”, Wykorzystanie Photona w pracy z uczniem zdolnym

Tematem spotkania będzie robot Photon. Etapy szkolenia:

 1. Wprowadzenie o robocie – prezentacja.
 2. Czujniki, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne.
 3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu różnych języków programowania, które „rozumie” robot Photon, z wykorzystaniem Nearpod oraz Genially: Scratch, MakeCode, Python.
 4. Informacje o nowych zestawach: IT Box oraz AI Junior.
 5. Podsumowanie – scenariusze, zestawy edukacyjne.

Cele: Zapoznanie uczestników z zaawansowanymi możliwościami robota Photon oraz sposobami jego zaawansowanego programowania, wskazanie uczestnikom źródeł pomocnych w przeprowadzeniu zajęć z robotem Photon, a także pokazanie nowych zestawów edukacyjnych.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  20 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

10 października 2020 (sobota) - 24 kwietnia 2021 (sobota)

W roku szkolnym 2020/2021 wstępnie zaplanowano 4 spotkania – każde 5 godzin dydaktycznych.
Terminy i forma spotkań będzie ustalana sukcesywnie. Koordynator przekazuje informacje na bieżąco.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Sebastian Pilich

Specjalista ds. zdalnego nauczania

e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl

tel. +48 58 340 41 66

Zobacz stronę projektu: Zdolni z Pomorza

Inne uwagi:

Warunkiem udziału w spotkaniach/szkoleniach sieci współpracy i samokształcenia „Zdolni z Pomorza” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.  
Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
Spotkania online - w przypadku nowych uczestników zaszyfrowane dokumenty rekrutacyjne należy przesłać na adres e-mail: agata.roznawska@cen.gda.pl wraz z oświadczeniem, że wersja papierowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Instrukcja szyfrowania – pobierz - hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  
Spotkania stacjonarne - w przypadku nowych uczestników, dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście podczas spotkania sieci.

Hasło do dokumentacji należy przekazać telefonicznie: 58 / 340 41 11.  

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 4. Formularz danych osobowych
 5. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 6. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 7. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. przesłania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.