Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele matematyki w klasach 4-8 SP

O szkoleniu / programie:

Sieć ma na celu łączenie nauczycieli matematyki, dzielenie się dobrymi praktykami i wypracowywanie nowatorskich metod pracy z uczniem.

 1. Spotkanie inauguracyjne. LearningApps od podstaw  - 10.10.2020 - godz. 9.00 - 11.15 (3 godz. dyd.) - online MS Teams - prowadzące: Aleksandra Grzybowska, Joanna Ciesielska
  Podczas pierwszego spotkania będziemy diagnozować potrzeby nauczycieli i omówimy szczegółowy harmonogram spotkań. Dalsza działalność będzie opierała się na wymianie doświadczeń oraz opracowywaniu materiałów poprzez platformę MS Teams i w czasie spotkań stacjonarnych.
   
 2. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie - 12.12.2020 - godz. 9.00 - 11.30 (3 godz. dyd.) - online MS Teams - prowadzące: Aleksandra Grzybowska, Magdalena Witkowska 
   
 3. Jak przygotować uczniów do egzaminu po klasie 8? Organizacja Dnia liczby P. - 20.02.2021 - godz. 9.30 - 11.00 (3 godz. dyd.) - online MS Teams - prowadząca: Aleksandra Grzybowska 
   
 4. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki. Myślenie wizualne. Praca z uczniem z dysfunkcjami  - 24.04.2021 - godz. 9.00 - 11.30 (3 godz. dyd.) - online MS Teams - prowadzący: Aleksandra Grzybowska, Karol Damps

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Prowadząca/y:

Aleksandra Grzybowska grafika

Aleksandra Grzybowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. matematyki (szkoły podstawowe)

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  15 godz. dydaktycznych

Termin:

10 października 2020 (sobota) - 12 czerwca 2021 (sobota)

Szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań zostanie ustalony na spotkaniu inauguracyjnym. 

Planowane są 3 spotkania stacjonarne po 3 godz. dyd. oraz 3 spotkania online po 2 godz. dyd.

Realizacja spotkań będzie uzależniona od sytuacji związanej z pandemią. 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Aleksandra Grzybowska grafika

Aleksandra Grzybowska

nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej (szkoła podstawowa)

e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 06

Zobacz serwis tematyczny CEN: Matematyka

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

9

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.