Sieć tutorów i coachów

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego

O szkoleniu / programie:

W ramach działań będziemy wymieniać się doświadczeniem, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności tutora/coacha. Opracowane materiały będziemy udostępniać sobie za pomocą MS Teams.

Uczestnicy będą także prowadzić spotkania indywidualne z zainteresowanymi nauczycielami w celu szerzenia idei tutoringu.

Zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie sieci szkolnych tutorów i coachów. Wspólnie zaplanujemy spotkania na bieżący rok szkolny.

Spotkanie inauguracyjne - 17.10.2020 r. - godz. 10.45 - 13.00 - CEN w Gdańsku, s. 313

W roku szkolnym 2020/2021 planowane są 4 spotkania stacjonarne, po 4 godziny dydaktyczne i 3 spotkania online (MS Teams), po 2 godziny dydaktyczne.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prowadząca/y:

Aleksandra Grzybowska grafika

Aleksandra Grzybowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. matematyki (szkoły podstawowe)

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  22 godz. dydaktycznych

Termin:

17 października 2020 (sobota), godz. 10:45 - 31 maja 2021 (poniedziałek)

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony na spotkaniu inauguracyjnym. 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Aleksandra Grzybowska grafika

Aleksandra Grzybowska

nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej (szkoła podstawowa)

e-mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 06

Zobacz serwis tematyczny CEN: Matematyka

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

12

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.