Byłeś naszym ważnym gościem – warsztaty połączone ze zwiedzaniem Gdańskiego Ośrodka Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele religii

O szkoleniu / programie:

Warsztaty katechetyczne połączone ze zwiedzaniem Ośrodka Dokumentacji Nauczania JPII: Byłeś naszym ważnym gościem” – film wspominkowy, pamiątki i relikwie, polscy święci i błogosławieni Jana Pawła II, „Tryptyk rzymski” – grafiki i reliefy prof. Mariusza Kulpy.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas minimum 80% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Klasy IV- VI: Szlak wiary – „Mała Ojczyzna”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy społeczno-gospodarcze; informacje o formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „Małej Ojczyzny”.
Klasy VII - VIII: Kult współczesnych świętych Polaków. Poznanie życia i form kultu polskich świętych. Budowanie duchowej więzi ze świętymi, najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II i Jego zasługi wobec Ojczyzny.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Prowadząca/y:

dr Stanisław Łętowski

ks. Bartosz Nowak

ks. Tyberiusz Kroplewski

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

4 grudnia 2021 (sobota), godz. 10:00-12:15

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II,

Gdańsk-Zaspa, al. Jana Pawła II 48

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@cen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego CEN: Religia

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Rejestracja na formę doskonalenia realizowaną stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym tutaj.
 8. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej  plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

45

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.