CHEMIA MÓZGU – wypalenie uczniowskie

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Konferencja „Chemia mózgu” jest propozycją spotkania dwóch światów: przestrzeni, w której funkcjonują młodzi ludzie ze swoimi problemami, i rzeczywistości szkolnej.

W dzisiejszych czasach młodzież staje przed niezliczonymi wyzwaniami i presją. Doświadcza uczucia wyczerpania, frustracji i utraty motywacji, co może prowadzić do wypalenia. Jest to problem, który dotyka młodych ludzi i ma wpływ na ich zdrowie emocjonalne, relacje społeczne oraz osiągnięcia szkolne.

Tytuł tegorocznej edycji to Wypalanie uczniowskie. Naszym celem jest nie tylko identyfikacja problemu, ale również znalezienie praktycznych rozwiązań, które pomogą młodzieży odzyskać motywację, radość z nauki i osiągać sukcesy, z zachowaniem dobrostanu emocjonalnego.

Dzięki wykładom będziemy zbierać informacje, wymieniać się pomysłami i tworzyć przestrzeń dla twórczych dyskusji.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

 • wyjaśnimy, czym dokładnie jest wypalenie uczniowskie i jakie są jego objawy,
 • przedstawimy badania i dane dotyczące wypalenia uczniowskiego w różnych grupach wiekowych i środowiskach,
 • zidentyfikujemy główne czynniki przyczyniające się do wystąpienia wypalenia uczniowskiego,
 • omówimy negatywne konsekwencje wypalenia uczniowskiego, takie jak obniżona motywacja, problemy z koncentracją, spadek osiągnięć szkolnych, problemy emocjonalne (np. depresja, lęk) i fizyczne (np. bezsenność, bóle głowy),
 • zaprezentujemy strategie i techniki, które mogą pomóc uczniom wypalonym w powrocie do zdrowia psychicznego.

Wykłady prelegentów będą się kończyć sesją pytań i odpowiedzi, dzięki której znajdziemy skuteczne rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych uczniów.

 

PROGRAM KONFERENCJI: pobierz

 

14.30

Logowanie uczestników

14.40

Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników

14.45

Uczeń leń (nie)leń - perspektywa czucia i myślenia adolescenta

Anna Blokus-Szkodzińska

15.30

Ratunek dla przeciążonej głowy i ciała - czyli jak mindfulness może wspierać ucznia i nauczyciela w radzeniu sobie     z napięciem i stresem

dr Marta Znaniecka

16.15

Przerwa

16.30

Wypalenie uczniowskie okiem neurobiologii - kto, jak i dlaczego

dr Wojciech Glac, prof. UG

17.15

Cisnąć czy nie cisnąć? O konsekwencjach presji edukacyjnej "tiger moms", korepetycjach i szkolnym wypaleniu

dr Marcin Szulc, prof. UG

18.00

Zakończenie konferencji

 

moderator: Piotr Zubowicz

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła podstawy programowej w szkole podstawowej:

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Prowadząca/y:

 Anna Blokus-Szkodzińska grafika

Anna Blokus-Szkodzińska

pedagog, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego i Ateneum Szkoły Wyższej, założyciel i dyrektor placówki edukacyjno – wychowawczej, edukator FASD. Twórca i organizator szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Twórca szkoleń i konferencji w obszarze komunikacji interpersonalnej dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dzieli się pasją życia i  pozytywnym nastawieniem do człowieka.

dr Marcin Szulc, prof. UG grafika

dr Marcin Szulc, prof. UG

profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych oraz redaktorem w czasopismach naukowych. Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG. Koordynator Zespołu Psychologów ds. Kształcenia Nauczycieli na UG. Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA 

dr Wojciech Glac grafika

dr Wojciech Glac

wykładowca Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii „Naukowiec”, organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacz UG, dydaktyk i popularyzator wiedzy na temat mózgu oraz pomysłodawca i organizator Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim /Pracownia Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka/. Wygłosił kilkaset wykładów i warsztatów dotyczących mózgu Neurobiolog stworzył też grę planszową „Infekcja”, w której można obronić organizm zakażony koronawirusem.

dr Marta Znaniecka grafika

dr Marta Znaniecka

doktor pedagogiki oraz magister socjologii (Uniwersytet Gdański). Ukończyła szkołę trenerów warszawskiej Akademii TROP. Od 2007 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich.
Jest certyfikowaną nauczycielką Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Uprawnienia nauczycielskie w tym zakresie zdobyła w Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung (Niemcy). Jest certyfikowaną trenerką programu Mindfulness w Szkole – „.b” (Wielka Brytania). Ukończyła także trening organizowany przez Mindful Schools (USA) przygotowujący do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu uważności. Praktykę uważności rozwija od ponad 10 lat. Pogłębia ją poprzez regularną pracę własną oraz udział w odosobnieniach w Polsce i za granicą.

Forma i czas trwania:

konferencja,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

16 listopada 2023 (czwartek), godz. 14:30-18:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

500

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze

Alicja Silikowska grafika

Alicja Silikowska

specjalista ds. promocji i komunikacji zewnętrznej

e-mail: alicja.silikowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 44