Efektywna szkoła, czyli EWD w liceum i technikum

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

O szkoleniu / programie:

Uczestnicy szkolenia będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o efektywność swojej szkoły w kontekście egzaminu maturalnego. Warsztat jest poświęcony analizie najnowszych dostępnych wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej dla szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy będą rozwijać umiejętność analizy i interpretacji wskaźników szkół, porównywania EWD na tle kraju, powiatu, gminy oraz pogłębionej analizy wskaźników EWD swojej szkoły w ujęciu dynamicznym, poszukiwać odpowiedzi na pytanie o rolę i interpretację rankingów szkół.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób posiadających podstawową wiedzę o EWD, jak i do początkujących w tym zakresie.

Zainteresowani uczestnicy będą mogli pogłębić praktyczną umiejętność analizy EWD  podczas stacjonarnych zajęć warsztatowych w kolejnym okresie realizacji oferty szkoleniowej (styczeń).

Prowadząca/y:Magdalena Urbaś

Adresaci:

nauczyciele  przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym w szkole ponadpodstawowej, inni zainteresowani nauczyciele

Termin:

22 października 2020 (czwartek), godz. 16:00-17:30

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na trzy godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji), posiadać zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player (do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer) i zezwolić na jej działanie.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 22

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Dla jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta, której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

LICZBA MIEJSC:

80

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.