Escape room zamiast wykładu

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczycielki i nauczyciele z placówek oświatowych woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Escape room to przykład metody polegającej na połączeniu nauki z zabawą, podczas której wiedza sama wchodzi do głów. Badania z zakresu neurodydaktyki dowodzą, że proces uczenia się przebiega najlepiej podczas gier i zabaw. Wyniki badań dotyczących edukacyjnych escape roomów wskazują, że są to innowacyjne, aktywne, oparte na współpracy działania edukacyjne, które mogą kształtować proces uczenia się w sposób bardziej skuteczny niż konwencjonalne nauczanie. Warto więc skorzystać z metod stawiających na aktywność uczennic, niż kontynuować tradycyjny model edukacji skoncentrowanej na nauczycielu.

Cele szkolenia:

 • „przeżycie” przykładowego escape roomu,
 • zapoznanie z etapami tworzenia escape roomu,
 • przegląd dostępnych scenariuszy wykorzystujących escape room,
 • przedstawienie wybranych zadań, zagadek przydatnych podczas tworzenia escape roomu.
   

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Urszula Kornas-Krzyżykowska grafika

Urszula Kornas-Krzyżykowska

PCEN nauczyciel konsultant ds. matematyki i kreatywności

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

2 grudnia 2023 (sobota), godz. 09:30-13:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 319)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 07