GenAI dla nauczycieli – warsztaty

Adresaci:

nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Tematem warsztatów będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktyce szkolnej, a ich głównym celem – rozwój umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji. Prowadzący warsztaty wskażą różne sposoby zastosowania narzędzi AI w edukacji, zwracając m.in. uwagę na aspekty etyczne oraz odpowiedzialność i celowość stosowania sztucznej inteligencji. Uczestnicy, pracując w grupach, będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonalnościami czatu GPT oraz poszukają odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób odpowiedzialnie zastosować to narzędzie na lekcjach różnych przedmiotów, unikając tzw. „halucynacji AI”?

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na warsztatach w wymiarze 80% czasu przeznaczonego na warsztaty.

Odniesienie do podstawy programowej: 

program warsztatów odnosi się do zapisów:

– podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,

– Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030: „Działanie 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kadr uczących w edukacji formalnej”.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Marta Zielonka

data analyst „Kainos”, doktorantka Politechniki Gdańskiej.

Patryk Jar

prof. Piotr Szczuko

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

26 października 2023 (czwartek), godz. 15:30-17:15

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 113)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Olgierd Tuszkiewicz grafika

Olgierd Tuszkiewicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: olgierd.tuszkiewicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 14