Gry w pracy z uczniem zdolnym

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

warsztaty,  7 godz. dydaktycznych

O szkoleniu / programie:

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu  pn. „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CEL: zdobycie wiedzy na temat organizowania i przeprowadzania zajęć wspomagających rozwój kreatywności i zdolności uczniów zdolnych

 

Program: 

          – 14.00 – rejestracja uczestników

14.00 – 14.30 – lunch

14.30 – 15.00 – wykład „Zdolni z Pomorza jako element wsparcia uczniów
                          szczególnie uzdolnionych” – Urszula Kornas-Krzyżykowska
14.45 – 15.00 – wykład „Rola gier w pracy z uczniem”

Warsztaty w trzech grupach:
 

godzina

Grupa I

Grupa II

Grupa III

15.00 – 16.30

Gry rozwijające kompetencje społeczne

Gry strategiczne

CyberExpert

16.30 – 16.45

przerwa kawowa

16.45 – 18.15

CyberExpert

Gry rozwijające kompetencje społeczne

Gry strategiczne

18.15 – 19.45

Gry strategiczne

CyberExpert

Gry rozwijające kompetencje społeczne

19.45 – 20.00 – podsumowanie szkolenia

Prowadząca/y: Urszula Kornas-Krzyżykowska, Marzena Kozłowska, Beata Symbor

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Adresaci:

nauczyciele zamieszkujący teren województwa pomorskiego wszystkich etapów edukacyjnych

Termin:

28 września 2020 (poniedziałek), godz. 14:00-20:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk CEN, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316, 317, 318)

 

W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jak do nas dojechać?

 •   Tramwajem - linie nr 2, 3, 4, 5 i 8 - przystanek: Wyspiańskiego
 •   Szybką Koleją Miejską (SKM) - przystanek: Gdańsk Politechnika
 •   Samochodem - wjazd na teren parkingu CEN od ulicy K. Leczkowa

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 07

Inne uwagi:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przyniesienie ze sobą kompletu wypełnionych dokumentów (do pobrania  poniżej)

 1. Wniosek rekrutacyjny
 2. Deklaracja uczestnika – nauczyciel
 3. Formularz danych osobowych
 4. Oświadczenie nr 1 – nauczyciel
 5. Oświadczenie nr 2 – nauczyciel
 6. Informacja po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumentny należy podpisać z datą bieżącą – tj. składania dokumentacji.  

 

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Rejestracja na formę doskonalenia realizowaną stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ.
 8. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.