Historia w dialogu: Edukacja dla pokoju – próba jej nowego zrozumienia w kontekście wojny w Ukrainie

Adresaci:

pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, nauczyciele prowadzący edukację globalną, wychowawcy, nauczyciele historii, wos, hit, edb, 

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z edukacją dla pokoju będącą ważnym elementem prowadzonej w wielu szkołach edukacji globalnej.
Podczas szkolenia odniesiemy się do tradycyjnej edukacji dla pokoju bazującej na indywidualistycznym podejściu, które nie uwzględniania często  konieczności działań kolektywnych, tj. uczestnictwa w pokojowych ruchach społecznych.

Skupimy się również na aspekcie wojny obronnej w kontekście prowadzenia edukacji dla pokoju w obliczu bliskiego nam konfliktu wojennego i przemian społecznych z nim związanych.

Przedstawione wątpliwości, pytania i propozycje alternatywnych podejść do edukacji dla pokoju będą stanowić kanwę dyskusji i ćwiczeń zaproponowanych przez osobę prowadzącą.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Uczestnictwo przez min. 80% czasu trwania szkolenia

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach IV–VIII SP:

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych:

rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

dr Piotr Kowzan

pedagog krytyczny, pracownik Instytutu Pedagogiki UG, wieloletni badacz procesów uczenia się w ruchach społecznych, w tym ruchach klimatycznych 

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

20 listopada 2023 (poniedziałek), godz. 15:30-17:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61