Inspiratki, czyli proste pomysły z dużą mocą, cz. III (samokształcenie kierowane)

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

wszyscy nauczyciele z woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

Zachęcamy do udziału w nietypowej formie doskonalenia zawodowego. W prawie każdy czwartek listopada (9, 16, 23 i 30 XI 2023) otrzymają Państwo dostęp do kilkuminutowego nagrania wideo prezentującego jedno ciekawe rozwiązanie lub narzędzie dydaktyczne oraz do materiałów pomocniczych. Państwa zadaniem będzie zapoznanie się z ww. treściami i wypróbowanie zaprezentowanych pomysłów w swojej pracy. Ostatni element szkolenia to zamieszczenie na padlecie krótkich informacji o swoich doświadczeniach (po 1 zdjęciu i po 1–2 zdaniach komentarza do 3 z 4 propozycji przedstawionych w październikowych materiałach szkoleniowych).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

– samodzielne zapoznanie się z 4 kilkuminutowymi nagraniami wideo i towarzyszącymi im innymi materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej, udostępnionymi na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu) i wypróbowanie zaprezentowanych pomysłów w swojej pracy;
– zamieszczenie na padlecie krótkich informacji o swoich doświadczeniach (po 1 zdjęciu i po 1–2 zdaniach komentarza do 3 z 4 propozycji przedstawionych w materiałach szkoleniowych) do 10 XII 2023 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do wybranych zapisów podstawy programowej wychowania przedszkolnego (2017) oraz dla szkoły podstawowej (2017) i ponadpodstawowej (2018) dot. rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Dominika Ringwelska grafika

Dominika Ringwelska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

9 listopada 2023 (czwartek) - 10 grudnia 2023 (niedziela)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne