Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej (gr. II) – WARSZTATY STACJONARNE (Gdynia)

Adresaci:

zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z województwa pomorskiego, składające się z 1 lub 2 nauczycieli matematyki / przyrody / geografii / fizyki / innego przedmiotu oraz 3-6 uczniów klas VI-VIII (dopuszcza się zgłoszenie kilku zespołów z jednej szkoły) uwaga: w poniższym formularzu rejestracji należy podać wyłącznie dane wszystkich nauczycieli – opiekunów zespołu oraz szkoły; imię, nazwisko i klasę każdego ze zgłaszanych uczniów oraz nazwę reprezentowanej przez nich szkoły należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl   

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Warsztaty mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania elementów nawigacji w połączeniu z treściami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych, zaś uczniów przygotowują do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji.  

Program warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak: mapa morska i współrzędne geograficzne – praktyczne zadania na mapie; określanie położenia jednostki na mapie morskiej (nanoszenie i zdejmowanie pozycji); posługiwanie się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym; kursy i namiary oraz morskie jednostki miary – praktyczne zadania na mapie.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają również materiały pomocnicze do dalszej pracy z uczniami w szkole, a także możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych z prowadzącymi zajęcia w kolejnych tygodniach po zakończeniu szkolenia.

Jak dojechać do Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej:

- komunikacją miejską (z dworca Gdynia Główna): https://tiny.pl/w9842

- samochodem/busem (od Obwodnicy Trojmiasta): https://tiny.pl/w9848  

Inne terminy szkolenia: Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej (gr. I) – WARSZTATY STACJONARNE (Gdynia)

Uwaga: istnieje możliwość organizacji warsztatów w innych lokalizacjach na terenie woj. pomorskiego – kontakt w tej sprawie: Leopold Naskręt, 503 008 271. 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia oraz aktywny udział w pracy warsztatowej.

Odniesienie do podstawy programowej: 

wybrane treści podstawy programowej (2017) dla II etapu edukacyjnego z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

szkoleniowcy Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

25 października 2023 (środa) - 8 listopada 2023 (środa)

Godz. 11.00-13.30 (dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne + 15 minut przerwy).

Miejsce szkolenia:

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni

ul. Chwaszczyńska 172

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

4

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne