Jak anglista z przyrodnikiem – czyli wirtualny escape room w Genially – edycja II

Status:

otwarta – lista główna

Forma i czas trwania:

szkolenie,  12 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

O szkoleniu / programie:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną umiejętność tworzenia wirtualnego escape roomu z wykorzystaniem Genially (bezpłatnego narzędzia do tworzenia wizualnych, interaktywnych treści). Szkolenie jest ukierunkowane na integrację treści przedmiotowych – przyrodniczych oraz językowych (j. angielski), z elementami grywalizacji. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele także innych przedmiotów, jednak będzie ono oparte na treściach przyrodniczych. W efekcie pracy uczestników zostaną stworzone krótkie, wirtualne escape roomy. Do udziału w szkoleniu wystarczająca jest znajomość języka angielskiego na poziomie początkującym (A2). Szkolenie będzie obywało się w formie pracy zdalnej. Przewidziane jest jedno obligatoryjne spotkanie online (2 godz.), praca własna uczestników oraz możliwość udziału w nieobowiązkowych konsultacjach.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w spotkaniu online (min. 60% czasu trwania) oraz wykonanie zadań przewidzianych z programie.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Prowadząca/y: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Magdalena Urbaś

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych ze szkoły podstawowej (klasy V-VIII) oraz ponadpodstawowej

Termin:

10 maja 2021 (poniedziałek) - 31 maja 2021 (poniedziałek)

10 maja – webinarium ClickMeeting, godz. 17.3019.00

11–23 maja – praca własna uczestników

24 maja godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje (nieobowiązkowe) Google Meet

25–31 maja – praca własna uczestników

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
online - praca własna uczestników,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 22

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimum 60% czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50