Jak odżywiać uczniowską motywację, cz. I: propozycje na wrzesień (samokształcenie kierowane)

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego i innych języków obcych nowożytnych pracujący w klasach III-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego (szkolenie jest prowadzone po polsku, w prezentowanych przykładach działań/ćwiczeń jest używany j. angielski)

O szkoleniu / programie:

Szkolenie umożliwia samodzielne zapoznanie się z materiałami z webinarium CEN przeprowadzonego pod koniec sierpnia 2020 r. Dostarcza propozycji praktycznych rozwiązań dydaktycznych, które wspierają budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu (się) języków obcych, szczególnie na początku nowego roku szkolnego. Zadaniem uczestników zarejestrowanych na tę formę doskonalenia będzie samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi (nagranie video i in.), wypróbowanie wybranego rozwiązania dydaktycznego w swojej pracy oraz podzielenie się uzyskanymi efektami poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z nagraniem video i innymi materiałami z ubiegłorocznego webinarium CEN, udostępnionymi w wersji elektronicznej na padlecie (link otrzymają osoby zarejestrowane w aplikacji CEN i zakwalifikowane do udziału w szkoleniu)
  • wykorzystanie w swojej pracy dydaktycznej co najmniej 1 rozwiązania dydaktycznego zaprezentowanego w nagraniu video i/lub towarzyszących mu materiałach oraz podzielenie się tym doświadczeniem poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i przesłanie go do 5 października br.

Odniesienie do podstawy programowej: 

realizacja wybranych treści z podstawy programowej (2017 i 2018) języka obcego nowożytnego dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, m.in. znajomość środków językowych w zakresie tematu człowiek, tworzenie wypowiedzi ustnych – przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie intencji, marzeń i planów na przyszłość i in.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

23 sierpnia 2021 (poniedziałek) - 5 października 2021 (wtorek)

Miejsce szkolenia:

offline – Padlet / praca własna,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny CEN: Języki obce nowożytne

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając „Zarejestruj mnie”. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

150