Jak odżywiać uczniowską motywację, cz. III: propozycje na listopad (samokształcenie kierowane)

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego i innych języków obcych nowożytnych pracujący w klasach III-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego (szkolenie jest prowadzone po polsku, w prezentowanych przykładach działań/ćwiczeń jest używany j. angielski)

O szkoleniu / programie:

Szkolenie umożliwia samodzielne zapoznanie się z materiałami z webinarium CEN przeprowadzonego pod koniec października 2020 r.

Dostarcza propozycji praktycznych rozwiązań dydaktycznych, które wspierają budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu (się) języków obcych. Zadaniem uczestników zarejestrowanych na tę formę doskonalenia będzie samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi (nagranie video i in.), wypróbowanie wybranego rozwiązania dydaktycznego w swojej pracy oraz podzielenie się uzyskanymi efektami poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z nagraniem video i innymi materiałami z ubiegłorocznego webinarium CEN, udostępnionymi w wersji elektronicznej na padlecie (link otrzymają osoby zarejestrowane w aplikacji CEN i zakwalifikowane do udziału w szkoleniu)
  • wykorzystanie w swojej pracy dydaktycznej co najmniej 1 rozwiązania dydaktycznego zaprezentowanego w nagraniu video i/lub towarzyszących mu materiałach oraz podzielenie się tym doświadczeniem poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i przesłanie go do 5 grudnia br.

Odniesienie do podstawy programowej: 

realizacja wybranych treści z podstawy programowej (2017 i 2018) języka obcego nowożytnego dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, m.in. współdziałanie w grupie podczas prac projektowych; dokonywania samooceny i wykorzystywania technik samodzielnej pracy nad językiem; reagowanie ustne – wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie i in.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

21 października 2021 (czwartek) - 5 grudnia 2021 (niedziela)

Miejsce szkolenia:

offline – Padlet / praca własna,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny CEN: Języki obce nowożytne

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając „Zarejestruj mnie”. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

150

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.