Jak polonista może wspierać uczniów w budowaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości

Adresaci:

szkolenie jest skierowane do nauczycieli języka polskiego wszystkich etapów nauczania.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, czym jest poczucie własnej wartości. Dowiedzą się, co to jest pewność siebie i czym różni się od poczucia własnej wartości. Co oznacza nastawienie na rozwój a nastawienie na trwałość. Przywołamy również mity na temat poczucia własnej wartości oraz zastanowimy się, jak mogą wpływać na naszych uczniów i co w tej sytuacji może zrobić nauczyciel. Zdobyta wiedza będzie pomocna podczas prowadzenia lekcji języka polskiego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

80-procentowa obecność podczas webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

realizacja wybranych treści z podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z języka polskiego, m.in.: kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału; wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu (…), budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

 Marzena Jasińska grafika

Marzena Jasińska

trener, edukator, coach i doradca zawodowy.  Od lat pracuje jako trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Family lab Polska oraz  trener FRIS- style myślenia i działania Zajmuje się szkoleniami i treningami z umiejętności wychowawczych, umiejętności miękkich dla nauczycieli  i rodziców. Prowadzi również konsultacje indywidulane  i porady wychowawcze w Gabinecie Pomocy Rodzinie- Familia  w Gdańsku. Pracuje  w duchu filozofii Jesper Juula,  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz rodzicielstwa bliskości.  Jest ambasadorką projektu Uważna Szkoła, a także realizatorką pilotażowego programu Czas na Uważność. Pisze artykuły do portalu Librus Rodzina  i Librus Szkoła. Współpracowała    z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną prowadząc zajęcia dla studentów pedagogiki, z zakresu: umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela, negocjacji, kontaktu w sytuacji pomagania, doradztwa zawodowego. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach współpracy szkoliła rady pedagogiczne w obszarze zaburzeń zachowania, prowokacyjnych zachowań uczniów, konstruktywnej konfrontacji, rozwiązywania konfliktów, szkolnej interwencji profilaktycznej. We współpracy z ORE szkoliła w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dla ORE prowadziła szkolenia dla konsultantów Centralnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu – Wspomaganie rozwoju szkól z uwzględnieniem technik coachingowych, szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych pt. Metody stosowane w procesowym wspomaganiu- coaching, superwizja, mentoring. Podstawy andragogiki. Ekspert w ogólnopolskich sieciach wspomagania dla nauczycieli w zakresie coachingu oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Koordynator sieci problemowej dla psychologów i pedagogów szkolnych pt. „Coaching w pracy nauczyciela”. Od lat ekspert współpracujący z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku gdzie prowadzi szkolenia dla nauczycieli z województwa pomorskiego

 

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

7 listopada 2023 (wtorek), godz. 15:30-17:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Koordynator:

Dominika Ringwelska grafika

Dominika Ringwelska

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej

e-mail: dominika.ringwelska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 02

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Język polski i wiedza o kulturze