Jak uczyć o demokracji? Propozycje scenariuszy

Adresaci:

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Celem szkolenia jest zaprezentowanie trzech scenariuszy lekcji z wiedzy o społeczeństwie z uwzględnieniem różnych form aktywności ucznia na bazie książki Grażyny Bąkiewicz Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka.

Podczas warsztatu wykorzystamy potencjał tej książki, która w prosty i humorystyczny sposób przedstawia mechanizmy działania demokracji na przykładzie rówieśników mieszkających po sąsiedzku i bawiących się na jednym podwórku.

Zajęcia są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, którzy w atrakcyjny i klarowny sposób będą mogli wyjaśnić uczniom trudne zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu politycznego.

Ponadto nauczyciele otrzymają niezbędny do przeprowadzenia takich zajęć zestaw materiałów dydaktycznych w postaci:

– fragmentów tekstów (pochodzących z ww. książki),

– ilustracji satyrycznych,

– cytatów o demokracji,

– kart pracy,

– plansz edukacyjnych,

– quizu multimedialnego,

– filmików o demokracji,

– instrukcji do gry planszowej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa dla szkoły podstawowej:

uczeń:

– uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;

– wykorzystuje swoją wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego;

– argumentuje zasadność postaw obywatelskich m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji;

– wyjaśnia zasadę konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji;

– wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym się zajmuje władza państwowa;

– wyjaśnia zasady suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, przedstawicielstwa (demokracji pośredniej), republikańskiej formy rządów, państwa prawa, konstytucjonalizmu, trójpodziału władz.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Grzegorz Rutkowski grafika

Grzegorz Rutkowski

PCEN – nauczyciel konsultant ds. historii i wiedzy o społeczeństwie

Forma i czas trwania:

warsztaty,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

26 października 2023 (czwartek), godz. 16:00-17:30

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Grzegorz Rutkowski

nauczyciel konsultant ds. historii i wos

e-mail: grzegorz.rutkowski@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 18