Jesienne warsztaty katechetyczne: Zawsze jest sens, kiedy widać cel

Adresaci:

nauczyciele religii archidiecezji gdańskiej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Jesienne warsztaty pn. Zawsze jest sens, kiedy widać cel będą poświęcone celowości katechezy. Sięgniemy do fundamentów, aby wytyczyć właściwe cele nauczania religii. Dodatkowo porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozpoznać predyspozycje uczniów (mentalność, możliwości poznawcze, percepcja, poziom życia wiarą, zainteresowania), aby lepiej wiedzieć, jak nauczać.
Celem jest wsłuchanie się w głos nauczycieli religii. Praca w grupach pozwoli wymienić się doświadczeniami. Porozmawiamy o naszych potrzebach, oczekiwaniach, propozycjach i pomysłach.
Biblijna Przypowieść o siewcy może posłużyć do analizy pracy katechety, który przekazując wiedzę i wiarę, nie zawsze zbiera plony swojej pracy (różna gleba – rozpoznanie klasy, zasiew dla plonu -–cel nauczania).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Odniesienie do podstawy programowej.
Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:
– początek świata i sens historii;
– fundament wartości etycznych;
– funkcja religii w kulturze;
– przeznaczenie człowieka;
– relacja ze środowiskiem naturalnym.
Przedszkole – katecheza wprowadzająca w życie religijne.
Klasy I–IV szkoły podstawowej (SP) to cykl przygotowujący do sakramentów pokuty i pojednania oraz Komunii św., a także etap wdrażający w praktykę częstej Komunii św.
Klasy V–VIII szkoły podstawowej (SP) to dalsze i bliższe przygotowanie do bierzmowania, dlatego na tym etapie dominuje tematyka z zakresu mistagogoi. Wyraźnie został podkreślony związek wiary z wydarzeniami historii zbawienia.
Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie religijne do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienia znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem we współczesnym świecie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

ks. dr Krystian Wilczyński grafika

ks. dr Krystian Wilczyński

dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, wykładowca patrologii i historii Kościoła w Gdańskim Seminarium Duchownym, Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej, Szkole Barnaby i Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym. Rekolekcjonista. Kapelan Archidiecezjalny Duszpasterstwa Rycerzy Kolumba.

Na co dzień jestem księdzem i bardzo lubię nim być. Jestem ciekawy ludzi i ich historii. Lubię spotykać ludzi ze sobą i inspirować wspólne działania duszpasterskie.

Mam ogromną radość z obserwacji czyjegoś rozwoju. Jeżdżę rowerem i uwielbiam spacery.

 

Natalia Kmiecicka

wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej

 

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

7 listopada 2023 (wtorek), godz. 18:00-20:00

Rejon XI: Dekanat Gdańsk-Łostowice, Gdańsk-Siedlce,
Parafia pw. Bożego Ciała, ul. Piecewska 9 (dawna szkoła katolicka) 

Miejsce szkolenia:

Parafia pw. Bożego Ciała w Gdańsku

ul. Piecewska 9, Gdańsk

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

40

Koordynator:

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia