Konferencja edukacyjna: football 3 w szkole

Konferencja edukacyjna: football 3 w szkole

Status:

szkolenie odwołane

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatów starogardzkiego, kościerskiego i miasta Gdańska.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie jest realizowane przez PCEN, we współpracy ze Stowarzyszeniem Trenuj Bycie Dobrym i Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w ramach cyklu Konferencji Edukacyjnych "football3 w szkole".

 

Podczas lekcji otwartej zastosowana zostanie metoda football3.

 

Jest to innowacyjna metoda łącząca realizację celów ukierunkowanych na sportowy rozwój uczniów z celami społecznymi oraz rozwojem emocji. Umożliwia ona organizację równego dostępu do sportu dziewcząt i chłopców oraz kształcenie kompetencji społecznych w sposób nowatorski i atrakcyjny, oparty na zabawie, współpracy i działaniu na rzecz innych.

 

Dzieci podczas zajęć football3 wspólnie z ich wychowawcą, koleżankami i kolegami z klasy odkrywają supermoce wartości społecznych, takich jak: empatia, szacunek, chęć niesienia pomocy, współpraca, radość, koleżeństwo, uczciwość, optymizm, umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu, negocjacji, wspierania słabszych, równego traktowania oraz dostępu do sportu, które można przenieść z boiska na życie codzienne.

Prosimy o zabranie stroju sportowego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w lekcji otwartej.

Odniesienie do podstawy programowej: 

 1. W zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
 1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji;
 2. umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych.
 1. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
 1. umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;
 2. umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku.
 1. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
 1. umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;
 2. umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Prowadząca/y:

Hanna Gulczyńska

edukatorka football 3 – nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku.

Joanna Smętek

edukatorka football 3 – nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku.

Forma i czas trwania:

konferencja, warsztaty, zajęcia otwarte,  3.5 godz. dydaktycznych

Termin:

7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 08:00-11:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr sala gimn.)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: e.jura.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"