Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele szkół i placówek województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku organizuje kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży według programu zawartego w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452, ze zm.). W programie 10-godzinnego kursu realizowanego w formie wykładów i zajęć praktycznych zawarto treści dotyczące: planowania pracy wychowawczej, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpiecznych warunków wypoczynku, organizacji pracy kierownika wypoczynku oraz prowadzenia dokumentacji.
Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 200 zł na konto:
PKO BP  03 1020 1811 0000 0202 0312 5275

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na wykładach i zajęciach praktycznych. Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zgodnie z programem szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

kurs jest realizowany według programu kursu na kierownika wypoczynku – załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452, ze zm.).

Prowadząca/y:

Paweł Mikłaszewicz

magister pielęgniarstwa ze specjalnością w zakresie medycyny ratunkowej z elementami medycyny katastrof, z doświadczeniem pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (oddziały SOR). Od ponad 30 lat szkoli we współpracy z PCEN nauczycieli przysposobienia obronnego i obecnie edukacji dla bezpieczeństwa.

Jolanta Kijakowska grafika

Jolanta Kijakowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty

Tomasz Kąkol grafika

Tomasz Kąkol

wicedyrektor PCEN – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

Forma i czas trwania:

kurs (uprawnienia),  10 godz. dydaktycznych

Termin:

9 stycznia 2024 (wtorek) - 11 stycznia 2024 (czwartek)

9.01.2024 r. godz. 15.00–19.15

10.01.2024 r. godz. 15.00–20.15

11.01.2024 r. godz. 15.00–17.00

(10 godzin i egzamin końcowy)

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

200 zł

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Tomasz Kąkol

wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 54

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Kształcenie zawodowe