Lalki motanki jako metoda pracy nad zrozumieniem doświadczenia migracyjnego – warsztaty artystyczne (cykl: Wokół Międzynarodowego Dnia Migranta)

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele klas zerowych, nauczyciele świetlic szkolnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Lalka jako reprezentacja człowieka jest rozpoznawalna na całym świecie. Dzięki swojej funkcji komunikacyjnej może stać się narzędziem wykorzystywanym w edukacji międzykulturowej. Lalka motanka to gałgankowa, ręcznie tworzona lalka, której symbolika sprzyja opowiadaniu historii o własnej tożsamości i kulturze.

Użycie słowiańskiej lalki dobrych życzeń w kontekście pracy nad doświadczeniem migracyjnym jest oparte na teoretycznych założeniach etnopedagogiki i daje możliwość rozmów o szkole otwartej na potrzeby nowych uczniów.

Po wstępnej części poświęconej symbolice lalek oraz założeniom etnopedagogiki przejdziemy do motania lalek i opowiadania ich historii.

Okazją do wspólnego motania i dzielenia się doświadczeniami z podnóży będzie Międzynarodowy Dzień Migranta, który przypada 18 grudnia.

 

Co otrzymasz?

 • Własnoręcznie wykonaną lalkę motankę.
 • Padlet z materiałami (artykuły, filmy, pomysły na lekcję do wykorzystania w szkole przy okazji Międzynarodowego Dnia Migranta).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu całego spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa z plastyki:

Uczeń:

 • wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości;
 • rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztuka ludowa i etnografia.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska grafika

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

9 grudnia 2023 (sobota), godz. 10:00-12:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 312)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

15

Koordynator:

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 01