Lekcja otwarta z religii w kl. 1 LO do programu pt. Szczęśliwi którzy żyją wolnością. Temat: Wybrać wiarę, by być szczęśliwym

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele religii z miasta Gdańsk, powiatu gdańskiego, kościerskiego, starogardzkiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Lekcja otwarta umożliwi obserwację zajęć nauczyciela religii korzystającego z programu pt. „Z Bogiem w dorosłe życie” podczas której nauczyciele zapoznają się z zastosowaniem elementów bibliodramy do tekstu: Hbr. 11,1-11. Przekazywane treści posłużą̨ ukazaniu wiary jako ciągłemu podejmowaniu wysiłku poszukiwania i odkrywania Boga.

Celem będzie zastanowienie się nad korzystaniem z daru wolności i co wolność dla mnie znaczy?

Po zakończonych zajęciach lekcja zostanie omówiona.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

100% udziału w zajęciach otwartych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Anna Hochleitner grafika

Anna Hochleitner

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

6 grudnia 2023 (środa), godz. 12:10-13:40

Miejsce szkolenia:

IX LO w Gdyni im. Marszałka J. Piłsudskiego

ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

5

Koordynator:

Anna Hochleitner

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: a.hochleitner.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia