Matematyka, podłoga i malarstwo

Adresaci:

nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Warsztaty są skierowane są do nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych i wczesnych klas szkół średnich. Głównym ich tematem będą teselacje, czyli parkietaż. Wypełnić płaszczyznę wielokątami można na wiele sposobów, ale nas będą interesowały wielokąty foremne po deformacji.
Inspiracją tego cyklu składającego się dwóch warsztatów są prace holenderskiego grafika Mauritsa Cornelisa Eschera – ulubionego artysty matematyków.
Podczas spotkań zmierzymy się z pracą w formie projektu. Podzielimy się na grupy i wykonamy prace artystyczne. Nie tylko ich powstanie jest celem warsztatów; cały proces twórczy przedstawimy w formie prezentacji lub filmu – wybór będzie należeć do uczestników.
Celem tej formy zajęć jest stworzenie okazji do poznania innej formy pracy uczniów – projektu, który ma zaowocować zainteresowaniem matematyką. Gorąco zapraszamy.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na warsztatach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

II etap edukacyjny – klasa IV–VI – VIII: Kąty, IX: Wielokąty, koła i okręgi

II etap edukacyjny – klasa VII–VIII – IX: Wielokąty

III etap edukacyjny – V: Funkcje

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

dr Beata Kuna grafika

dr Beata Kuna

Nauczyciel-konsultant ds. matematyki

Forma i czas trwania:

warsztaty,  8 godz. dydaktycznych

Termin:

8 listopada 2023 (środa) - 29 listopada 2023 (środa)

8.11.23 –15.30-17.45 – 3 godz. dyd.

15.11.23 –15.30-17.45 – 3 godz. dyd.

29.11.23 –16.30-18.00 – 2 godz. dyd.

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 313)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

dr Beata Kuna

Nauczyciel-konsultant ds. matematyki

e-mail: beata.kuna@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 55