Odkrywaj i zdobywaj z Kopernikiem

Odkrywaj i zdobywaj z Kopernikiem
Odkrywaj i zdobywaj z Kopernikiem
Odkrywaj i zdobywaj z Kopernikiem

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

550 rocznica narodzin Mikołaja Kopernika przypadająca w 2023 roku to okazja do podzielenia się fascynującą ideą współpracy z młodymi odkrywcami – naszymi uczniami.

W związku z tym z przyjemnością zapraszamy na konferencję pn. Odkrywaj i zdobywaj z Kopernikiem. Jest ona skierowana do nauczycieli wszystkich typów szkół z województwa pomorskiego, którzy chcą wspierać uczniów w zakresie eksperymentowania za pomocą Klubu Młodego Odkrywcy (KMO).

KMO to działanie interdyscyplinarne o zasięgu międzynarodowym, koordynowane przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; jego odbiorcami są uczniowie w różnym wieku. „Tutaj każde dziecko może się swobodnie rozwijać – jeśli tylko ma w sobie ciekawość i głowę pełną pytań”. Aby robić ciekawe i poważne eksperymenty, nie potrzeba wiele – wystarczą proste narzędzia, tanie i powszechnie dostępne materiały oraz domowe przedmioty.

Nauczyciele prowadzący KMO już się przekonali, jak cenna, satysfakcjonująca i warta zaangażowania jest to idea.

Prelegenci:

 • Zuzanna Michalska, Centrum Nauki Kopernik – koordynatorka programu KMO
 • profesor Jolanta Kruk, Uniwersytet WSB Merito, wraz z nauczycielkami opiekującymi się KMO w województwie pomorskim
 • Magdalena Urbaś – nauczycielka-konsultantka Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, entuzjastka badań i eksperymentowania w edukacji.
   

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez min. 80% czasu trwania konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Prowadząca/y:

prof. Jolanta Kruk

Uniwersytet WSB Merito

Zuzanna Michalska

Centrum Nauki Kopernik

Magdalena Urbaś grafika

Magdalena Urbaś

PCEN – nauczyciel konsultant ds. biologii i przyrody

Forma i czas trwania:

konferencja,  2 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 15:30-17:00

Miejsce szkolenia:

on-line – GoogleMeet

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Koordynator:

Magdalena Urbaś

nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody

e-mail: magdalena.urbas@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 22

Zobacz serwisy tematyczne PCEN:
Przedmioty przyrodnicze
Egzaminy i badania