Otwarty gabinet dyrektora szkoły. Spacer edukacyjny jako forma wspomagania – z cyklu „Nowy dyrektor na start”

Adresaci:

dyrektorzy i wicedyrektorzy – w szczególności pierwszej kadencji – oraz zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z woj. pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Celem spotkania jest zaznajomienie się ze spacerem edukacyjnym jako metodą doskonalenia procesu uczenia się w szkole/placówce.

Spacer to narzędzie pozwalające na poznanie szkoły i działających w niej schematów uczenia się i nauczania. Na podstawie zaobserwowanych wzorców uczestnicy – nauczyciele danej szkoły – określają obszary, które są na dobrym poziomie, a także te wymagające dalszej pracy.

Spacer wyznacza kierunek rozwoju danej szkoły. Uczestnicy mają okazję poznać i częściowo wypracować przykładowy arkusz obserwacji wybranego obszaru dla spaceru edukacyjnego. Narzędzie to skłania również do refleksji nad wykorzystaniem wniosków do doskonalenia procesu nauczania / uczenia się. Jako przykład zaprezentowane zostanie wdrażanie w jednej ze szkół elementów oceniania kształtującego.

UWAGA! Spacer nie służy ocenie, lecz jest wspólnym uczeniem się z korzyścią dla szkoły/placówki oświatowej (uczniów i nauczycieli). Dzięki niemu podnosi się jakości procesów edukacyjnych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na szkoleniu przez 80% czasu jego trwania, aktywność uczestników.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Wdrażanie ZSK 2030 (Zintegrowana Strategia Umiejętności)

Załącznik do uchwały nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020

Obszar oddziaływania II: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające, w szczególności:

Działanie: 5.3.; 5.4.; 5.6.

Obszar oddziaływania III: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące, w szczególności:

Działanie: 6.2.; 6.4.

Działanie: 8.3.

Umiejętności zawodowe – zdolność wykorzystania wiedzy z określonej branży/dziedziny oraz nabytych sprawności do wykonywania określonych i specyficznych dla danej profesji działań.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Prowadząca/y:

Jolanta Kijakowska grafika

Jolanta Kijakowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

8 listopada 2023 (środa), godz. 15:00-17:15

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting,

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

praca własna uczestników

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Jolanta Kijakowska

nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty

e-mail: jolanta.kijakowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 56