PACHNIDŁO: ekologiczne świece zapachowe

Status:

otwarta – lista rezerwowa

Adresaci:

nauczyciele województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ekologicznych wosków oraz umiejętność tworzenia wyjątkowych świec. W trakcie warsztatu dowiedzą się, czym dokładnie jest wosk, poznają różne jego rodzaje i otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące jego bezpiecznego użycia.

Nie tylko poznają teorię, ale także będą mieć okazję, by samodzielnie wykonać swoje własne świece. Każdy uczestnik będzie mógł cieszyć się pięknym aromatem i perfekcyjnym wyglądem swojego wyrobu, a przede wszystkim mieć pewność, że jest on całkowicie bezpieczny w użyciu.

Podczas szkolenia skupimy się przede wszystkim na aspektach prowadzenia zajęć, gdzie uczniowie pracują w grupach. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazję zdobyć cenne umiejętności z zakresu organizacji i koordynacji pracy grupowej.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają materiały, dzięki którym będą w stanie zintegrować wiedzę na temat wosków z tworzeniem świec i przeprowadzić ciekawe, angażujące zajęcia.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na szkoleniu.

Odniesienie do podstawy programowej: 

preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

PCEN – nauczyciel konsultant ds. fizyki i chemii.

Prowadziła zajęcia z chemii i fizyki na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz ze studentami. Pracowała przy realizacji projektów ogólnopolskich w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz projektów wojewódzkich (m. in. Zdolni z Pomorza). W 2016 roku została powołana przez ministra oświaty do zespołu, którego zadaniem jest napisanie podstawy programowej z chemii. Jest autorką publikacji i artykułów dla nauczycieli, w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

9 grudnia 2023 (sobota), godz. 10:00-13:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr warsztatownia)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

7

Koordynator:

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze