Pomorska szkoła 3000’ "Uczniocentryczność"

Adresaci:

nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Pomorska Szkoła 3000’ jest cyklem konferencji przeznaczonych dla kadry pedagogicznej, która chce współtworzyć  innowacyjne praktyki edukacyjne,  ułatwiające zdobywanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Jest zarazem odpowiedzią na poszukiwania wsparcia w rozwijaniu osobistych kompetencji kluczowych, niezwykle ważną  w gospodarce opartej na wiedzy.

Uczestnicy Pomorskiej Szkoły 3000’ to ludzie z pasją usprawniania szkolnej edukacji; to nauczyciele różnych przedmiotów i różnych etapów edukacyjnych oraz kadra zarządzająca, których łączy zorientowanie się na nowe i pomocne trendy w nauczaniu i organizowaniu szkolnictwa; to entuzjaści pragnący znaleźć w nowych rozwiązaniach sposób na doskonały poziom nauczania.

 

Kolejna konferencja Pomorskiej Szkoły 3000’ zatytułowana „Uczniocentryczność” tworzy przestrzeń do budowania refleksji na temat relacji uczeń-nauczyciel.  Jej celem jest ustanowienie ucznia centralną osobą, której potrzeby, możliwości i aspiracje wyznaczają sposoby i metody działania nauczycieli   zarówno w edukacji stacjonarnej jak i zdalnej. Okres pandemii uzmysłowił nam jak istotne są relacje (uczeń - nauczyciel,  uczeń - uczeń, nauczyciel-rodzic) i wiemy, że ich nawiązywanie i podtrzymywanie jest jednocześnie dużym i ważnym wyzwaniem dla nauczyciela. Edukacja przyszłości to edukacja oparta na założeniu, że skuteczność wszelkich działań jest uwarunkowana impulsami, których źródłem jest uczeń. 

Zaimplementowanie rozwiązań z innych dziedzin, jak również wprowadzenie hybrydowych rozwiązań do edukacji, stwarza szansę, że nie zaprzepaścimy włożonego w ten proces wysiłku. Konferencja ma wspomóc nauczycieli w poznawaniu i doskonaleniu metod, pozwalających na zachowanie dobrostanu wszystkich partnerów uczestniczących w procesie nauczania.

 

„Uczniocentryczność” ułatwia spojrzenie na procesy edukacyjne w nowy sposób. Skłania do pracy nad kreatywnością, wyjścia poza schematy oraz dookreślenia zagadnień zanim znajdziemy konkretne propozycje. Jasno należy zaznaczyć, że gotowe rozwiązania dla wszystkich uczniów nie istnieją. Wdrażanie nawet niewielkich, ale trafnych zmian, w znaczący sposób może skutkować podniesieniem komfortu nauczania i uczenia się.

 

Rejestracja trwa do piątku 27 listopada br, do godz. 9.00 - lub do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Zobacz - pobierz:

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prowadząca/y:

dr Tomasz Tokarz

dr Wojciech Glac

Ewa Tomczak

Ewa Furche grafika

Ewa Furche

dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Forma i czas trwania:

konferencja,  5 godz. dydaktycznych

Termin:

28 listopada 2020 (sobota), godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres pcen@pcen.gda.pl.

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

230

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze