Przepis na gościnność – snujemy opowieść o wielokulturowości

Adresaci:

nauczyciele_nauczycielki języka polskiego w szkole podstawowej z miasta Gdańska, powiatów gdańskiego, kościerskiego, starogardzkiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Zapraszamy do udziału w lekcji otwartej.

 1. WSTĘP DO ZAJĘĆ:

Głośna lektura fragmentów książki „Co robią uczucia?”.

Na wzór zdań z książki odpowiadanie na pytanie:

Co robi gościnność? (odwołanie się do wiedzy ucznia_uczennicy).

 1. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘĆ:
 • Czytanie fragmentów opowiadań – historii dzieci z gdańskich mniejszości: litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej (na bazie książki „Jak się tu znaleźliśmy” Agnieszki Kochanowskiej) i historii „Przeprowadzka”.
 • Analiza i interpretacja tekstów za pomocą rutyny myślenia krytycznego: podobieństwa i różnice (double – boubble).
 • Redagowanie „Przepisu na gościnność” z uwzględnieniem emocji, uczuć, przeżyć osoby, która przybywa do nas (na wzór przepisu kulinarnego: składniki, sposób wykonania).
 • Ćwiczenie językowe: zamiana bezokoliczników na osobowe formy czasownika.
 • „Moje drzwi zapraszają do odwiedzin” – praca plastyczna i wspólne refleksje wokół słów: „Mój dom jest tam, gdzie…” (gościnność uwzględniająca przeżycia bohaterów książki „Jak się tu znaleźliśmy”).
 1. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ:

Gościnność: rutyna myślenia krytycznego: MOST

(3 słowa – 2 pytania – 1 porównanie)

Odniesienie do podstawy programowej: 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
  4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka, i kierowanie się tymi wartościami.
  5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
  6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
  8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
  13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

 1. Kształcenie językowe.

4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach.
6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

 1. 4. III. Tworzenie wypowiedzi.

5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

Justyna Wołoszyk-Brzezińska grafika

Justyna Wołoszyk-Brzezińska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

29 listopada 2023 (środa), godz. 08:00-09:35

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku

ul. Meissnera 5, sala G33

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

5

Koordynator:

Justyna Wołoszyk-Brzezińska

nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: j.woloszyk-brzezinska.doradca@pcen.gda.pl