Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela

Status:

zamknięta

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

O szkoleniu / programie:

Każdy awansujący nauczyciel znajdujący się na dwóch pierwszych etapach rozwoju zawodowego powinien mieć osobistego przewodnika, który będzie go wspierał w radzeniu sobie z meandrami awansowymi. Rolę takiego przewodnika ma do spełnienia przydzielony przez dyrektora nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu osobisty opiekun stażu. Jak wskazuje raport z kontroli NIK pn. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, niestety nie wszyscy nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymują  odpowiednie merytoryczne wsparcie ze strony opiekunów. Z uwagi na powyższe do dyrektorów szkół wystosowany został postulat, by osoby przydzielane do pełnienia roli opiekuna stażu nie tylko legitymowały się istotnymi osiągnięciami zawodowymi, lecz również by ukończyły formę doskonalenia z zakresu kierowania rozwojem zawodowym nauczyciela. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjście naprzeciw tej potrzebie. W jego trakcie uczestnikom przybliżone zagadnienia dotyczące: procedury wyznaczania nauczyciela do funkcji opiekuna stażu, formalnych i praktycznych wymagań wobec opiekunów, przypadków w jakich może dojść do zmiany opiekuna oraz wynikające z tego wyzwania, obowiązków opiekuna stażu określonych przepisami prawa, dokumentacji wynikającej z pełnienia roli opiekuna stażu.

Prowadząca/y: Luiza Zgirska-Bądz

Adresaci:

dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek województwa pomorskiego

Termin:

23 września 2020 (środa), godz. 15:30-17:00

Miejsce szkolenia:

online - platforma ClickMeeting,

Na trzy godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji), posiadać zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player (do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer) i zezwolić na jej działanie.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Luiza Zgirska-Bądz

Nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz psychologii

e-mail: luiza.zgirska-badz@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 57

Inne uwagi:

Otrzymanie zaświadczenia z udziału w webinarium wymaga nie mniej niż 75% obecności.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Dla jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta, której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

LICZBA MIEJSC:

51

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.

Przejdź do góry strony