Seminarium „Realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego” w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej – edycja III”

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele zamieszkujący teren województwa pomorskiego wszystkich etapów edukacyjnych, w tym opiekunowie uczniów szczególnie uzdolnionych, otrzymujących stypendia w ramach pomorskiego programu pomocy stypendialnej - III edycja.

O szkoleniu / programie:

Seminarium jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej – edycja III” współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

Celem seminarium jest:

– wsparcie merytoryczne nauczycieli, w tym nauczycieli-opiekunów uczniów szczególnie uzdolnionych, otrzymujących stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej",

– opracowanie sprawozdania z Indywidualnego Planu Edukacyjnego Ucznia.
 

Program seminarium:

          – 09.00 – rejestracja uczestników
                       – poczęstunek

09.00 – 12.00 – seminarium: „Realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego”, cz.1 – dr Tomasz Knopik

12.00 – 12.30 – przerwa obiadowa

12.30 – 14.00 – seminarium: „Realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego”, cz.2 – dr Tomasz Knopik
14.00 – 14.45 – konsultacje indywidualne – dr Tomasz Knopik, Urszula Kornas-Krzyżykowska

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

aktywny udział w seminarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

seminarium koresponduje z zapisami podstawy programowej:

„Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia.(…) Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.”

„Kształcenie ogólne w szkole ponadpodstawowej tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces uczenia się przez całe życie.”

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Prowadząca/y:

dr Tomasz Knopik

Forma i czas trwania:

seminarium,  7 godz. dydaktycznych

Termin:

27 czerwca 2022 (poniedziałek), godz. 09:00-14:45

Miejsce szkolenia:

Gdańsk CEN, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 319)

 

W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jak do nas dojechać?

 •   Tramwajem - linie nr 2, 3, 4, 5 i 8 - przystanek: Wyspiańskiego
 •   Szybką Koleją Miejską (SKM) - przystanek: Gdańsk Politechnika
 •   Samochodem - wjazd na teren parkingu PCEN od ulicy K. Leczkowa

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Urszula Kornas-Krzyżykowska

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej (szkoły ponadpodstawowe)

e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 07

Inne uwagi:

Pierwszeństwo w naborze mają nauczyciele – opiekunowie projektu Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przyniesienie wypełnionych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Dokumenty do pobrania:

– oświadczenie nauczyciel 1

– oświadczenie nauczyciel 2

– formularz danych

– deklaracja

– oświadczenie po zakończeniu udziału

 

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.