Superwizja w pracy pedagoga, nauczyciela i wychowawcy

Status:

zamknięta

Adresaci:

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

O szkoleniu / programie:

Superwizja jest zespołowym spojrzeniem na indywidualne sytuacje problemowe w pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Umożliwia wzbogacanie kompetencji w zawodach polegających na pracy z ludźmi, dlatego stanowi znakomite narzędzie w pracy edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, przydatne dla każdego nauczyciela, wychowawcy. Głównym zadaniem superwizji jest uczenie, analizowania i poszukiwania rozwiązań dla zastanych sytuacji.

Ogólna tematyka szkolenia dotyczy pracy z trudnym uczniem w szkole. Celem spotkania superwizyjnego jest psychopedagogiczna analiza przypadku lub pewnej sytuacji problemowej, z którą spotyka się nauczyciel, wychowawca w swojej pracy. Metoda polega na przetwarzaniu własnego doświadczenia zawodowego poprzez refleksję osobistą lub grupy nad przedstawioną sytuacją problemową, wyciagnięciu wniosków oraz zaprojektowaniu zmian sytuacji problemowej.

 

Szkolenie odnosi się do zapisów w preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami oraz zapisów odnoszących się do szeroko pojętego zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prowadząca/y:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. pedagogiki

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

25 sierpnia 2021 (środa), godz. 14:00-16:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk CEN, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

 

W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jak do nas dojechać?

 •   Tramwajem - linie nr 2, 3, 4, 5 i 8 - przystanek: Wyspiańskiego
 •   Szybką Koleją Miejską (SKM) - przystanek: Gdańsk Politechnika
 •   Samochodem - wjazd na teren parkingu CEN od ulicy K. Leczkowa

 

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki

e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 51

Inne uwagi:

Warunki uzyskania zaświadczenia: obecność podczas minimum 60% czasu trwania szkolenia.

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Rejestracja na formę doskonalenia realizowaną stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym tutaj.
 8. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały - drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

12

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.