Sytuacje trudne w relacji Nauczyciel i Rodzic

Adresaci:

nauczyciele i specjaliści szkolni wszystkich typów szkół i placówek.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Warsztaty będą poświęcone wsparciu nauczycieli w pokonywaniu trudności w relacjach z rodzicami. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych, niezbędnych do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami w relacji nauczyciel–rodzic, w tym konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

W trakcie warsztatów uczestnicy – wykorzystując własne doświadczenia – określą i scharakteryzują sytuacje trudne w relacji z rodzicami oraz zidentyfikują możliwe źródła tych trudności. Będą mieli okazję spojrzeć na trudności z własnej perspektywy i z perspektywy rodzica. Podczas ćwiczeń indywidualnych i grupowych prześledzą bariery komunikacyjne i wykorzystają techniki nieinwazyjnej komunikacji, pomocne w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. W trakcie symulacji poświęconych rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z rodzicami, zastosują metodę negocjacji problemowych nastawionych na współpracę. Uwzględnią przy tym wcześniej zidentyfikowane interesy i potrzeby stojące za zachowaniem każdej ze stron sytuacji konfliktowej. Na podstawie obserwacji i wniosków z przeprowadzonych symulacji opracują zestaw rekomendowanych rozwiązań do zastosowania w praktyce szkolnej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 90% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

szkolenie koresponduje z zapisami Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która stanowi ramy strategiczne polityki zgodnej z ideą uczenia się przez całe życie, której celem jest działanie na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych m.in. do:

wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego i osiągnięcia wysokiej jakości życia.

Realizacja tego celu opiera się m. in. na:

 1. podnoszeniu poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

rozwijaniu i upowszechnianiu kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności.

Prowadząca/y:

Małgorzata Dotka-Mossakowska grafika

Małgorzata Dotka-Mossakowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. rozwoju osobistego nauczycieli i dyrektorów

Forma i czas trwania:

warsztaty,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

25 listopada 2023 (sobota), godz. 09:00-14:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 312)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

23

Koordynator:

Małgorzata Dotka-Mossakowska

nauczyciel konsultant ds. rozwoju osobistego nauczycieli i dyrektorów

e-mail: malgorzata.dotka-mossakowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17