Sztuczna inteligencja w edukacji – szanse, zagrożenia i możliwości

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele, szczególnie rozpoczynający pracę zawodową ze wszystkich typów szkół i placówek

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na spotkanie z AI.

Jeśli ciekawią Cię najnowsze rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, to zdecydowanie są to warsztaty dla Ciebie! Zapisz się, przyjdź i przekonaj się, jak sztuczna inteligencja może stać się Twoim sprzymierzeńcem w codziennej pracy.

Podczas spotkania dowiesz się, jakie narzędzia sztucznej inteligencji warto wykorzystać w edukacji. Omówione zostaną sposoby integracji rozwiązań AI z działalnością dydaktyczną. Nie zabraknie również sesji pytań i odpowiedzi. Testowanie aplikacji zakończy dyskusja na temat przyszłości naszego zawodu.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność i aktywność podczas warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

szkolenie odnosi się do zapisów zawartych w preambule podstaw programowych w zakresie bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Prowadząca/y:

Beata Symbor grafika

Beata Symbor

PCEN – nauczyciel konsultant ds. kompetencji cyfrowych

Forma i czas trwania:

warsztaty,  4 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

25 listopada 2023 (sobota), godz. 09:30-12:30

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 113)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

23

Koordynator:

Beata Symbor

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz kompetencji cyfrowych

e-mail: beata.symbor@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 29

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Biblioteka i TIK