Turlane opowieści i krytyczne myślenie – opowiadanie twórcze

Adresaci:

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego w szkole podstawowej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie
 1. WSTĘP DO ZAJĘĆ:

Projekcja filmiku krótkometrażowego o samotnym jeżu w szkole.

Rutyna myślenia krytycznego wokół zagadnienia: Dobra opowieść:

3 słowa – 2 pytania – 1 porównanie (MOST I)

 1. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘĆ:

EMOCJE W OPOWIEŚCI i ich rola – dyskusja

(Wyobraźcie sobie, że jesteście obserwatorami w tej filmowej szkole, w klasie, w której jest jeż. Nazwijcie emocje, uczucia, które pojawiły się u Was podczas oglądania historii:
na przykład złość – na bohaterów, że początkowo nie rozumieli jeżyka, smutek – nikt nie chciał się bawić z jeżykiem, strach – jak długo jeżyk wytrzyma tę samotność, wzruszenie, radość – scena z prezentem).

 1. TURLANE OPOWIEŚCI

  (Z wyrazowej rozsypanki ułóżcie krótkie opowiadanie, pamiętając o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu historii. Nie zapomnijcie o karcie z emocjami i wpleceniu ich w Waszą opowieść).
   
 2. PREZENTACJA HISTORII w aktorskiej odsłonie
 3. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ:

Rutyna myślenia krytycznego: MOST II

Dobra opowieść: 3 słowa – 2 pytania – 1 porównanie

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas lekcji i jej omówienie.

Odniesienie do podstawy programowej: 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury. 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowanie się tymi wartościami.
 1. Kształcenie językowe.

       4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach. 6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

 1. 4. III. Tworzenie wypowiedzi. 5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu. 7. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

Justyna Wołoszyk-Brzezińska grafika

Justyna Wołoszyk-Brzezińska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

25 października 2023 (środa), godz. 10:40-13:00

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku

ul. Meissnera 5, sala G33

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

10

Koordynator:

Justyna Wołoszyk-Brzezińska

nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka polskiego

e-mail: j.woloszyk-brzezinska.doradca@pcen.gda.pl