Uczymy uczniów uczenia się – języki obce, cz. II (gr. II), samokształcenie kierowane

Adresaci:

nauczyciele języków obcych oraz zainteresowani tematem nauczyciele innych przedmiotów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. pomorskiego (prezentowane będą przykłady w j. angielskim).

O szkoleniu / programie:

Ikonka off-line

szkolenie obejmuje samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów w wersji elektronicznej, zawierającym nagranie i inne materiały szkoleniowe z webinarium PCEN przeprowadzonego 8 II 2023 r., a także wykonanie krótkiego zadania zaliczeniowego.
Treści poruszane podczas szkolenia:
– od nastawienia na trwałość do nastawienia na rozwój: co warto wiedzieć na temat spektrum nastawienia;
– jak w praktyce wzmacniać u uczniów nastawienie na rozwój podczas lekcji języka obcego.
Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z I cz. szkolenia: Uczymy uczniów uczenia się – języki obce, cz. I (gr. II).

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

– samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);
– wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego z krótkim zadaniem zaliczeniowym do 30 XI 2023 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Odniesienia do treści przewidzianych w podstawie programowej języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej (2017) i ponadpodstawowej (2018).

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

31 października 2023 (wtorek) - 30 listopada 2023 (czwartek)

Miejsce szkolenia:

off-line – Padlet / praca własna

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne