Warkòwniô kaszëbistë. Rozskacënczi w PCEN-ie. Kreatywnie i praktycznie na lekcjach języka kaszubskiego. Teatr obrazkowy kamishibai

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego ze wszystkich poziomów edukacyjnych oraz nauczyciele przedmiotu historia i kultura Kaszubów.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie z cyklu „Kreatywnie i praktycznie” dotyczyć będzie wykorzystania teatru obrazkowego kamishibai na lekcjach języka kaszubskiego.

Głównym założeniem spotkania jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności swobodnego opowiadania i tworzenia historii, kreatywnego pisania oraz wypowiadania się na forum. Na szkoleniu będą przedstawiane opowieści za pomocą kamishibai (z jap. kami = papier, shibai = sztuka) – tradycyjnej japońskiej sztuki opowiadania.

To niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób na zachęcenie uczniów do czytania i tworzenia opowiadań.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

celem edukacji kaszubskiej jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym.

W szczególności cel ten realizuje się przez:

1) dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;

2) kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;

3) kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej.

Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest zobowiązany do stosowania rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego uczniom będącym na różnych poziomach rozwoju intelektualnego. W swojej pracy powinien wykorzystywać metody aktywizujące, m.in. dyskusję, debatę, dramę, projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.

Egzamin maturalny odzwierciedla powyższe założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka kaszubskiego jako języka mniejszości regionalnej.

Prowadząca/y:

 Magdalena Buda grafika

Magdalena Buda

gdańszczanka, germanistka, ilustratorka, autorka podręczników, programów edukacyjnych i szkoleń, nauczycielka, wykładowczyni. Od dekady liderka gdańskiego programu Kreatywna Pedagogika. Chodzi z teatrzykiem Kamishibai i bajki opowiada. Myśli obrazami i poprzez nie prowadzi dialog ze światem.

Forma i czas trwania:

szkolenie,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

27 listopada 2023 (poniedziałek), godz. 16:00-19:00

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach

ul. Klasztorna 4

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

27

Koordynator:

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47