Wyjdźmy na dwór podczas lekcji języka angielskiego (samokształcenie kierowane)

Status:

otwarta – lista główna

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  3 godz. dydaktyczne

O szkoleniu / programie:

Po długim okresie nauki zdalnej, w ostatnich tygodniach roku szkolnego, warto realizować lekcje na świeżym powietrzu. Jakie aktywności możemy proponować uczniom podczas takich zajęć, aby efektywnie wykorzystywać czas i rozwijać kompetencje językowe uczniów? Jakie pomoce dydaktyczne będą przydatne? Szkolenie e-learningowe „Wyjdźmy na dwór…” dostarczy praktycznych pomysłów w tym zakresie, a także wyposaży uczestników w przykładowe materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej. Szkolenie jest realizowane poprzez samodzielną pracę uczestnika z nagraniem i innymi materiałami z webinarium CEN przeprowadzonego w marcu 2020 r., udostępnionymi na padlecie.  

Podstawa programowa: wybrane treści z podstawy programowej języka obcego nowożytnego, II etap edukacyjny (2017): znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi (przede wszystkim ustnych) oraz reagowanie językowe.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

– samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu);

– wykorzystanie wybranego pomysłu ze szkolenia w swojej pracy dydaktycznej (również z wprowadzeniem stosownych modyfikacji);

– wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego do 26 VI 2021 r.

Prowadząca/y: Małgorzata Bukowska-Ulatowska

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego z klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego, zainteresowani nauczyciele innych języków obcych (prezentowane będą przykłady ćwiczeń w języku angielskim)

Termin:

1 czerwca 2021 (wtorek) - 26 czerwca 2021 (sobota)

Miejsce szkolenia:

online - praca własna uczestników,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 43

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając „Zarejestruj mnie”. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100