Zakodujmy to razem – pierwsze kroki w świecie kodowania stawiane z robotem edukacyjnym Bee-bot

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

O szkoleniu / programie:

Podczas lekcji otwartej w klasie pierwszej uczestnicy będą mogli zapoznać się robotami edukacyjnymi (oraz planszami do kodowania). Samodzielnie zaprogramują roboty i zastanowią się, jak można je wykorzystać podczas zajęć z dziećmi.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w lekcji otwartej.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uczeń:

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. korzysta z nowoczesnej technologii.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Prowadząca/y:

Aleksandra Kaczmarska grafika

Aleksandra Kaczmarska

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

PCEN – nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

30 stycznia 2023 (poniedziałek), godz. 13:50-16:00

Miejsce szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Ewa Jura-Ilis grafika

Ewa Jura-Ilis

nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: e.jura.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele z miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały "0"

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

5

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.