Zarządzanie szkołą / placówka oświatową – jak prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania? – wsparcie dyrektora z cyklu „Nowy dyrektor na start”

Status:

zamknięta

Adresaci:

dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z województwa pomorskiego, w szczególności dyrektorzy po raz pierwszy rozpoczynający pracę na stanowisku

O szkoleniu / programie:

W jaki sposób planować, organizować i realizować zadania w zgodzie z wymogami prawa oświatowego?

 

Podczas webinarium uczestnicy poznają wybrane prawne aspekty funkcjonowania szkoły, niezbędne w pracy dyrektora. Dowiedzą się również, jak wykorzystać znajomość wybranych aktów prawnych w praktyce szkolnej. Treści poruszane podczas webinarium to przede wszystkim dokumentacja przebiegu nauczania. Spotkanie będzie okazją do uporządkowania i zaktualizowania wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania aktualnych problemów w gronie uczestników – praktyków, co jest istotne w sprawnym zarządzaniu szkołą / placówką oświatową

Cel główny: upowszechnianie wśród dyrektorów szkół wiedzy związanej z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, szczególnie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej. Przede wszystkim uczestnicy utrwalą i zaktualizują wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, głównie: dziennika lekcyjnego oraz dziennika innych zajęć. Będą potrafili dokonać sprostowania błędu i oczywistej omyłki, kontroli bieżącej dotyczącej prawidłowości wpisów w dziennikach, a także sprawdzić prawidłowość formułowania tematyki zajęć w dzienniku.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Prowadząca/y:

Jolanta Kijakowska grafika

Jolanta Kijakowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty

Forma i czas trwania:

webinarium,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

23 października 2021 (sobota), godz. 11:30-13:45

Miejsce szkolenia:

online – platforma ClickMeeting,

Najpóźniej na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Jolanta Kijakowska grafika

Jolanta Kijakowska

nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty

e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 56

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta  w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych - na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.