Zmiany popytu i podaży – zadania

Adresaci:

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Celem lekcji otwartych oraz ich omówienia jest przekazywanie dobrych praktyk w zakresie pracy dydaktycznej z uczniami na różnym poziomie nauczania. W tym wypadku będzie to kształtowanie umiejętności metodycznych nauczyciela podstaw przedsiębiorczości dotyczących zagadnień związanych z popytem i podażą, funkcjami rynku, wskaźnikami ekonomicznymi oraz umiejętnością doboru trudności zadań w zależności od możliwości danego oddziału klasowego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo w lekcji otwartej i jej omówienie.

Odniesienie do podstawy programowej: 

poznanie elementarnych pojęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między jej podmiotami.

Podejmowanie przemyślanych decyzji na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz samodzielne obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarce.

Uczeń:

– na tle cech gospodarki nakazowo-rozdzielczej (centralnie planowanej) wykazuje zalety gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym, doceniając fundamentalne wartości, na jakich się opiera (wolność gospodarcza, prywatna własność);

– analizuje funkcje rynku i rozróżnia rodzaje rynków;

– wyjaśnia prawo popytu i podaży, posługując się wykresami uwzględniającymi zmianę ceny oraz charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Prowadząca/y:

Piotr Gwit grafika

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

Forma i czas trwania:

zajęcia otwarte,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

30 stycznia 2023 (poniedziałek), godz. 14:35-17:00

Miejsce szkolenia:

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku,

ul. Dobrowolskiego 6, sala 101

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Piotr Gwit grafika

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

e-mail: p.gwit.doradca@pcen.gda.pl

Informacje organizacyjne:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

2

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.