Skocz do głównej treści strony
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Szkolenia zewnętrzne

Zgłoszenie potrzeb doskonalenia poza PCEN – formularz tutaj

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku organizuje wsparcie nauczycieli i dyrektorów województwa pomorskiego poza swoją siedzibą, w formie stacjonarnej. 

 • Szkolenia mogą być realizowane dla nauczycieli wybranej specjalności z kilku szkół na terenie powiatu/gminy lub pracowników jednej placówki.
 • Oprócz tradycyjnych szkoleń PCEN wspiera tworzenie na terenie powiatu lub gminy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli lub dyrektorów.
 • Szczegóły organizacyjne – termin, miejsce, zakres, warunki techniczne – są uzgadniane po przyjęciu zgłoszenia. 
 • Podstawą realizacji szkoleń wyjazdowych jest:
 • wypełnienie formularza powyżej: Zgłoszenie potrzeb doskonalenia poza PCEN,
 • uzgodnienie szczegółów organizacyjnych,
 • rejestracja wszystkich uczestników w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w formie doskonalenia jest posiadanie indywidualnego konta w systemie PCEN i spełnienie wymogów określonych przez prowadzącego.  

Zapoznaj się z naszą ofertą tematyczną i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

 • jeśli jesteś dyrektorem/ wicedyrektorem, koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia lub przedstawicielem organu prowadzącego szkoły lub placówki oświatowe w woj. pomorskim,
 • jeśli chcesz, aby w Twojej szkole lub na terenie Twojego powiatu zorganizowano nieodpłatne szkolenia lub powstała sieć współpracy i samokształcenia moderowana przez PCEN,
 • jeśli dostrzegasz potrzebę wsparcia nauczycieli w konkretnym zakresie tematycznym.

Tematyka warsztatów i szkoleń proponowana w roku szkolnym 2022/2023

 1. Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania – szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, 3 godz. dyd. – Łukasz Franków  
 2. Eksperyment naukowy – atrakcyjny sposób na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów – warsztaty dla nauczycieli chemii, fizyki i przyrody, 3 godz. dyd. – Irmina Buczek
 3. Eksperymentowanie jest fajne, czyli metoda naukowa w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty dla nauczycieli edukacji  wczesnoszkolnej, 2 godz. dyd. – Magdalena Urbaś
 4. Dostosowanie materiałów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji - szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, 3 godz. dyd.- Sylwia Kilanowska-Męczykowska
 5. Nowe ścieżki awansu zawodowego nauczyciela – KN 2022 – szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych uczestniczących w sieciach powiatowych woj. pomorskiego, 2 godz. dyd. – Jolanta Kijakowska
 6. Edukacja przez szachy w szkole i przedszkolu – warsztaty dla dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych, 2 godz. dyd. – Beata Symbor
 7. Kreatywny polonista – metody i narzędzia pracy na lekcjach języka polskiego – warsztaty dla nauczycieli języka polskiego wszystkich etapów nauczania, 2 godz. dyd. – Dominika Ringwelska
 8. Szczypty kreatywności na lekcji języka obcego – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego i innych języków obcych z kl. IV–VIII sp i ze szkół ponadpodstawowych, 3 godz. dyd.– Małgorzata Bukowska-Ulatowska
 9. Kompetencje kluczowe a podstawa programowa przedmiotów humanistycznych – warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 3 godz. dyd. – Sylwia Kilanowska-Męczykowska i Grzegorz Rutkowski
 10. Ciekawie i atrakcyjnie – szkolenie dla nauczycieli wszystkich etapów, 3 godz. dyd., grupa do 24 osób – Urszula Kornas-Krzyżykowska
 11. Superwizja w pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy – szkolenie dla specjalistów, 3 godz. dyd., grupa do 10 osób – Marzena Kozłowska

ZOBACZ: 

 • Nauczyciele-konsultanci prowadzący szkolenia oraz sieci współpracy i samokształcenia – zobacz.
 • Załóż konto w systemie PCEN – tutaj.
 • Oferta szkoleń indywidualnych – Kalendarz PCEN – zobacz.

W przypadku pytań lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu: 

Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji
zadzwoń: 58 340 41 14 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 
lub napisz: pcen@pcen.gda.pl

Przejdź do góry strony