Skocz do głównej treści strony
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Dokształcanie – uczelnie wyższe

 

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią cztery kursy kwalifikacyjne, które mogą organizować akredytowane placówki doskonalenia: z zakresu zarządzania oświatą, wychowania do życia w rodzinie oraz adresowane do nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Więcej o kursach kwalifikacyjnych: zobacz.

Zgodnie z par. 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie oraz odniesienie do wykazu akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (zobacz wykaz). Propozycje pomorskich uczelni umożliwiają zainteresowanym nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych. 

Oferta pomorskich uczelni wyższych – studia podyplomowe:
Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych oraz kursów przygotowanych i przekazanych przez pomorskie uczelnie wyższe: 

 

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych  kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu PCEN przesyłają informacje na adres: sekretariat@pcen.gda.pl

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Organizowania Doskonalenia i Informacji 
Katarzyna Gęba – st. specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@pcen.gda.pl,

Przejdź do góry strony