ZAKŁADANIE KONTA

PCEN w Gdańsku realizuje szkolenia dla czynnych zawodowo nauczycieli zatrudnionych w placówkach województwa pomorskiego. 

DANE DO LOGOWANIA

Na podany adres mail będą przesyłane bieżące informacje organizacyjne związane ze szkoleniami. Prosimy o podanie adresu mail do bezpośredniej komunikacji związanej z rejestracją i udziałem w szkoleniach PCEN (powiadomienia, zaświadczenia, ewaluacja).

Wprowadzone hasło będziesz wykorzystywał(a), logując się do swojego konta w systemie PCEN.

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Data i miejsce urodzenia – informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia udziału w formie doskonalenia.

DODATKOWE INFORMACJE

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

PCEN w Gdańsku jest wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez samorząd województwa pomorskiego, która realizuje szkolenia dla czynnych zawodowo nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego. Polityka prywatności

W przypadku pracy w kilku szkołach / placówkach, proszę podać jedno, wybrane miejsce zatrudnienia.

OŚWIADCZENIA

* - pola wymagane