Skocz do głównej treści strony
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Szkolenia stacjonarne i online

Formy doskonalenia są organizowane na poniższych zasadach ogólnych i szczegółowych wyłącznie dla czynnych zawodowo nauczycieli województwa pomorskiego. Konta osób niespełniających tego kryterium zostaną zweryfikowane i zablokowane.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest ono chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza wybór, klikając „Zarejestruj mnie”.
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”.
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail i lub zamieszczonego w koncie  w sekcji „Moje szkolenia”.
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach realizowanych z funduszy unijnych jest przekazanie/przesłanie wymaganej dokumentacji w wersji papierowej. Brak wymaganych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikowania danych (w prawym górnym rogu ekranu).
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik PDF, do pobrania w koncie uczestnika; standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które spełniły warunki określone przez koordynator.
   

SZKOLENIA STACJONARNE

Rejestracja na formę doskonalenia realizowaną stacjonarnie w siedzibie PCEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego – dostępnym tutaj.

 

SZKOLENIA ONLINE

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji).
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Uczestnicy, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na ok. 3 godz. przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie (sekcja „Moje szkolenia”)  oraz w przypominającej wiadomości mail wysyłanej przez koordynatora.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium jest niezbędna do wydania zaświadczenia. Następuje ona wyłącznie poprzez zweryfikowanie adresu e-mail uczestnika, podawanego podczas dołączania do spotkania. Dlatego prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystywany do założenia konta. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu online (plik PDF do pobrania w koncie uczestnika) standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria.

 

Platforma Zoom

Zakładanie przez uczestnika konta w aplikacji Zoom nie jest wymagane, ale zalecamy skorzystanie z wersji instalacyjnej. W tym celu:

 • Krok 1. Otwórz poniższy link w przeglądarce (najlepiej Chrome).
  [miejsce na link, ID i passcode spotkania]
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/..............................
  Meeting ID: … …. …..
  Passcode: ……
 • Krok 2. Po wyświetleniu strony, jeśli przeglądarka sama nie ściągnie programu, wybierz opcję „download & run Zoom” (pobierz i uruchom Zoom).
 • Krok 3. Zainstaluj plik konfiguracyjny (kliknij na pasek z plikiem exe).
 • Krok 4. Po instalacji wpisz swoje imię i nazwisko, by organizator mógł Cię rozpoznać, a następnie kliknij „Join Meeting”.
 • Krok 5. Przed wejściem do pokoju zatwierdź użycie mikrofonu „Join with Computer Audio”, z kolei opcja „Test Speaker and Microphone” pozwoli Ci sprawdzić działanie urządzeń audio.

Uwagi końcowe 

Do spotkania dołączysz automatycznie, jeśli pokój został już uruchomiony:

 • Jeżeli do pokoju przyłączysz się przed czasem, wówczas wyświetli Ci się komunikat, że należy poczekać na rozpoczęcie spotkania przez organizatora.
 • W przypadku ustawionej poczekalni musisz zaczekać na akceptację, której udzieli organizator.
 • Jeśli miałeś/miałaś wcześniej zainstalowaną aplikację Zoom, przeglądarka Cię o tym poinformuje. Instalacja jest jednorazowa, a w przypadku kolejnych spotkań wystarczy wówczas kliknąć opcję „Otwórz Zoom”.
 • W razie kłopotów z dołączeniem do spotkania skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem formy lub osobą z działu technicznego: 58 34 04 115.

 

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

 1. Szkolenia i spotkania sieci współpracy i samokształcenia są organizowane na powyższych zasadach w zależności od formy realizacji (stacjonarna lub zdalna).
 2. Rejestracja na szkolenia w ramach sieci Zdolni z Pomorza zamyka się na tydzień przed planowanym terminem. Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie wymaganej dokumentacji w wersji papierowej. 
 3. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej – po spotkaniach,
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział, i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania). Uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza wyjątkowo otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Pracownią Organizacji Doskonalenia i Informacji – tutaj. 

Przejdź do góry strony