Skocz do głównej treści strony
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Kursy kwalifikacyjne i inne

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią trzy poniższe kursy kwalifikacyjne, które są odpłatną formą dokształcania.

KURSY KWALIFIKACYJNE - forma dokształcania realizowana przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych wyposaża uczestników w kompetencje i nadaje uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami ramowego planu kursu i programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad ich realizacją.  

Katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

 • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej - zarządzanie oświatą (210 godz.),
 • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), 
 • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.),
 • kurs w zakresie wychowania do życia w rodzinie (300 godz. - w tym 60 godz. praktyki pedagogicznej) - informacje o rekrutacji na rok 2022  - ZOBACZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, z późn. zm., placówki doskonalenia nauczycieli NIE ORGANIZUJĄ kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in. Kwalifikacje można uzupełnić korzystając z oferty studiów podyplomowych uczelni wyższych – zobacz nadesłane propozycje.

Organizacja kursów kwalifikacyjnych przez CEN w Gdańsku:

 • Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!). 
 • O naborze na kursy informujemy na stronie głównej CEN, przyjmując wstępne zgłoszenia w formie elektronicznej. O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 
 • Po zakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem kursu zarejestrowani otrzymują na podany adres mail formularze zgłoszenia. Oryginały wypełnionych formularzy w formie papierowej wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej należy dostarczyć do sekretariatu CEN.
 • Zajęcia będą prowadzone w trybie weekend'owym wg ustalonego harmonogramu w siedzibie Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.
 • Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie, po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: sekretariat@cen.gda.pl 

INNE KURSY nadające uprawnienia realizowane przez CEN w Gdańsku:

 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - rekrutacja zakończona 
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - rekrutacja trwa 
   

POLECAMY również zapoznanie się z wykazem akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Na liście kuratorium znajdują się ośrodki realizujące kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (poz. 8,11,18), z zakresu pierwszej pomocy (poz. 66) oraz wychowawców kolonijnych (poz. 22) - zobacz więcej

KONTAKT: Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji 
tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14 - pn.- pt., w godz. 7.30-15.30
e-mail: sekretariat@cen.gda.pl 

Przejdź do góry strony